169x70_dicapro ygia.2 www.iatreion.gr
 
 
ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ - 26/10/2007


γράφει ο γιατρός
Αντωνόπουλος Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών
MD, FESC, ΕBSC

www.a-antonopoulos.gr

κολπική μαρμαρυγή

Μία συνήθης αρρυθμία της τρίτης ηλικίας

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μία αρρυθμία η οποία προκαλεί πλήρη ασυγχρονισμό και «χαώδη» διέγερση της καρδιάς και κατά τη συνέπεια του σφυγμικού κύματος. Ως εκ τούτου τα σφυγμικά κύματα διαφέρουν συνεχώς μεταξύ τους, ως προς το μέγεθος και τις αποστάσεις που τα χωρίζουν, π.χ. ο ένας ακολουθεί πολύ κοντά το προηγούμενο, ο δεύτερος καθυστερεί, ο τρίτος μπορεί να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένας συγχρονισμός στη διαδοχική εμφάνιση του σφυγμού. Αυτός δε είναι ο λόγος που η κολπική μαρμαρυγή ονομάζεται και πλήρης αρρυθμία. Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να είναι χρόνια ή να εμφανίζεται κατά διαστήματα.

Ποιές είναι οι αιτίες εμφάνισης
της κολπικής μαρμαρυγής;

Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση αυτής της αρρυθμίας παίζει η υποκείμενη καρδιοπάθεια. Ετσι συνήθεις αιτίες κολπικής μαρμαρυγής είναι:

 • η ρευματικής αιτιολογίας παθήσεις
 •  των καρδιακών βαλβίδων
 • (κύρια η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας),
 • η μεσοκολπική επικοινωνία,
 • οι μυοκαρδιοπάθειες,
 • η πνευμονική εμβολή,
 • η στεφανιαία νόσος,
 • η αρτηριακή υπέρταση
 • και οι εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς.

Σε πολύ μικρότερο ποσοστό η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες καρδιακές παθήσεις όπως στην περικαρδίτιδα.

Μεταξύ των μη καρδιακών παθήσεων οι θυρεοειδοπάθειες (θυροτοξίκωση) είναι εκείνες οι οποίες πιο συχνά εμφανίζουν κολπική μαρμαρυγή. Η συχνότητα της στο γενικό πληθυσμό των ηλικιωμένων άνω των 70 ετών ανέρχεται σε περίπου 10-15%, είναι μία αρρυθμία τρίτης ηλικίας.

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να γίνει μόνιμη στο 25% των ασθενών οι οποίοι εμφανίζουν αυτή την αρρυθμία για διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες. Από την άλλη πλευρά σπάνια υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών οι οποίες έχουν κολπική μαρμαρυγή από πολύ καιρό και επανέρχονται αυτόματα σε φυσιολογικό ρυθμό.

Σ’ αυτό το σημείο όμως είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στους κινδύνους τους οποίους ενέχει η ύπαρξη της κολπικής μαρμαρυγής.

Ασθενείς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή, (δηλ. επεισόδια που διαρκούν από πολύ καιρό) εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμβολικών επεισοδίων (κυρίως εγκεφαλικά επεισόδια), ιδίως με την έναρξη ή το τερματισμό ενός επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής.

Πάντως σημαντικό ρόλο για την εμφάνιση τέτοιων επεισοδίων παίζει η υποκείμενη καρδιακή νόσος. Έτσι επί απουσίας ρευματικής καρδιοπάθειας, η οποία κυρίως προσβάλλει τις καρδιακές βαλβίδες, η χρόνια κολπική μαρμαρυγή συνδέεται με 5πλάσια αύξηση του κινδύνου για την εμφάνιση συστηματικών εμβολών ενώ η ύπαρξη ρευματικής καρδιοπάθειας προκαλεί 7πλάσια αύξηση αυτού του κινδύνου. Από την άλλη πλευρά όμως η προσβολή από ένα εμβολικό επεισόδιο συνδέεται και με την διάρκεια αυτής της αρρυθμίας, δηλ. όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια της κολπικής τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα εμφάνισης εμβολικού επεισοδίου.

Ασθενείς οι οποίοι αναπτύσουν κολπική μαρμαρυγή στο πρώτο χρόνο μετά από ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα επειδή συνήθως το έμφραγμα είναι μεγαλύτερο σε έκταση σε σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν εμφανίζουν κολπική μαρμαρυγή.

Γίνεται έτσι κατανοητό, η σημασία που έχει η συσχέτιση της κολπικής μαρμαρυγής με την υποκείμενη καρδιοπάθεια και τις ανατομικές λειτουργικές βαλβίδες της καρδιάς τις οποίες προκαλεί.

Η παρουσία δε ή η απουσία συμπτωμάτων σαν αποτέλεσμα της κολπικής μαρμαρυγής καθορίζεται από παρά πολλούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την προκείμενη καρδιοπάθεια

Έτσι, π.χ. η αιφνίδια εμφάνιση παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με οριακή καρδιακή λειτουργία εξ΄αιτίας ενός εμφράγματος ή μιάς μυοκαρδιοπάθειας μπορεί να μειώσει την καρδιακή παροχή κατά 25-30% με αποτέλεσμα τη πτώση της αρτηριακής πιέσεως η οποία σ΄αυτούς τους οργανισμούς είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των υπολοίπων οργάνων όπως ο εγκέφαλος τα νεφρά κ.τ.λ.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η κολπική μαρμαρυγή είναι μία αρρυθμία που συναντάται πιο συχνά στη τρίτη ηλικία μπορεί όμως να εμφανιστεί και σε νεότερες ηλικίες, σχετίζεται συχνά με την υποκείμενη καρδιοπάθεια, και ανάλογα προκαλεί αυξημένο κίνδυνο συστημάτων εμβόλων (κυρίως υπό μορφή εγκεφαλικών επεισοδίων).


Αντωνόπουλος Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών
MD, FESC, ΕBSC

www.a-antonopoulos.gr

 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 dok.1
 MYALAS
 ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
 weather_gif