www.iatreion.gr  ygia.2  169x70_dicapro
 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - 26/10/2007


γράφει ο γιατρός
Αντωνόπουλος Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών
MD, FESC, ΕBSC


 

 

 


 
Συμπτώματα
της στεφανιαίας νόσου


Ο Πόνος στο στήθος (στηθάγχη) μπορεί να είναι από τα πρώιμα συμπτώματα της στεφανιαίας νόσου. Ενας ασθενής μπορεί να αισθάνεται βάρος στο στήθος ή σφίξιμο με δυσκολία στην αναπνοή με αντανάκλαση στον λαιμό ή τον τράχηλο ενίοτε στην μεσοπλάτια χώρα και μούδιασμα στο αριστερό άνω άκρο. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως ανησυχούν τον ασθενή και τον οδηγούν για πρώτη φορά στο γιατρό. Παρ' όλα αυτά όμως μερικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν έμφραγμα του μυοκαρδίου ακόμα και χωρίς να εμφανίσουν κανένα από τα ανωτέρω περιγραφέντα συμπτώματα. Ετσι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η στεφανιαία νόσος εκδηλώνεται με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Μερικοί ασθενείς δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, άλλοι εμφανίζουν ήπια προκάρδια (στο στήθος) άλγη που ενδεχόμενα πηγαινοέρχονται, ενώ άλλοι εμφανίζουν έντονο και σταθερό πόνο στο στήθος (στηθάγχη). Επίσης υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν τόσο βαρειά στεφανιαία νόσο η οποία τους εμποδίζει να κάνουν οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα.

Επειδή η στεφανιαία νόσος εμφανίζεται διαφορετικά από ασθενή σε ασθενή ο τρόπος αντιμετώπισης απο τον γιατρό αλλάζει αρκετά για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Ετσι οι παρακάτω προτάσεις αντιμετώπισης είναι γενικές γραμμές για την διενέργεια κάποιων δοκιμασιών και της ενδεχόμενης αντιμετώπισης, οι οποίες εφαρμόζονται ή όχι ανάλογα με τον εκάστοτε ασθενή.


Διαγνωστικές δοκιμασίες
για την ανίχνευση της ύπαρξης
στεφανιαίας νόσου

             
Δεν υπάρχει μόνο κάποια απλή δοκιμασία αλλά διάφορες τεχνικές οι οποίες μερικές ή όλες είναι απαραίτητες για την διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Αυτές καθορίζουν επίσης την έκταση και την βαρύτητα ενώ βοηθούν στο να αποκλείσουμε άλλες αιτίες που δημιουργούν τα συμπτώματα του εκάστοτε ασθενούς. Είναι σημαντικό για τον λόγο αυτό η εκτίμηση του ασθενούς να γίνει από τον καρδιολόγο ο οποίος αφού εξετάσει τον ασθενή θα επιλέξει και την κατάλληλη δοκιμασία προκειμένου να ελέγξει το πόσο βαρειά είναι η στεφανιαία νόσος στον συγκεκριμένο ασθενή.


Οι δοκιμασίες για τον έλεγχο της στεφανιαίας νόσου
περιλαμβάνουν:

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα το οποίο αντικατοπτρίζει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Αυτό μπορεί να ανιχνεύσει έκτακτες συστολές, διαταραχή στην φυσιολογική αλληλουχία διέγερσης της καρδιάς, περιοχές που ενδεχόμενα έχουν υποστεί κάποια βλάβη, υπερτροφία κ.λ.π.

Η δοκιμασία κοπώσεως (ή τεστ κοπώσεως), χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς κατά την κόπωση. Αυτό γίνεται επειδή κάποια προβλήματα της καρδιάς εμφανίζονται όταν η καρδιά δουλεύει σε καταστάσεις οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερη παροχή σε οξυγόνο. Eίναι σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε ότι το τεστ κοπώσεως είναι χρήσιμο αλλά όχι πλήρως αξιόπιστο. Και τούτο διότι ψευδώς θετικά (εμφάνιση προβλήματος όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει) και ψευδώς αρνητικά (εμφάνιση φυσιολογικής απάντησης όταν στην πραγματικότητα υπάρχει πρόβλημα) αποτελέσματα είναι αρκετά συχνά. Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου μισή ώρα.

Το σπινθηρογράφημα του μυοκαρδίου μερικές φορές χρησιμοποιείται προκειμένου να αποδείξει αν υπάρχουν περιοχές της καρδιάς με βλάβη ή άλλα προβλήματα με την λειτουργικότητα της καρδιάς σαν αντλία. Χορηγούμε ενδοφλεβίως μια μικρή ποσότητα ραδιοφαρμάκου συνήθως από μία φλέβα του βραχίονα. Μια κάμερα η οποία περιστρέφεται πάνω από τον θώρακα του ασθενή (γ-κάμερα) καταγράφει την υπαρξη (φυσιολογικές περιοχές του μυοκαρδίου) ή όχι του ραδιοφαρμάκου (παθολογικές περιοχές). Αυτό γίνεται τόσο μετά από κόπωση όσο και στην ηρεμία. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν κάποιο είδος κόπωσης μπορούν να υποβληθούν στην ανωτέρω δοκιμασία αφού τους δοθεί προηγουμένως κάποιο φάρμακο (π.χ. διπυριδαμόλη, ή αδενοσίνη κ.λ.π.).

Στεφανιογραφία είναι μία εξέταση στην οποία υποβάλεται ο ασθενής προκειμένου να εκτιμήσουμε τις ανατομικές βλάβες των στεφανιαίων αρτηριών. Ενας καθητήρας (λεπτο σωληνάκι) προωθείται στην καρδιά από μία αρτηρία του βραχίονα ή πιό συχνά από το πόδι. Η καρδιά και οι αρτηρίες μετά φιλμάρονται σε κίνηση. Οι εικόνες που λαμβάνονται ονομάζονται στεφανιογράφημα και δείχνουν προβλήματα όπως στένώσεις ή αποφράξεις των στεφανιαίων αγγείων που οφείλονται στην αρτηριοσκλήρυνση.

Αντωνόπουλος Αθανάσιος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών
MD, FESC, ΕBSC

www.a-antonopoulos.gr

 


 ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
 dok.1
 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 topten
 www.fsa.gr