www.iatreion.gr  peri.1  169x70_dicapro
 
 
Οδηγία για τη χορήγηση σωματοτρόπου ορμόνης στα βοοειδή - 05/10/2007

Avis juridique important

|

31999D0879

1999/879/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για τη διάθεση στην αγορά και τη χορήγηση στα βοοειδή σωματοτρόπου ορμόνης (BST) και για την κατάργηση της απόφασης 90/218/ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 331 της 23/12/1999 σ. 0071 - 0072


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Δεκεμβρίου 1999

για τη διάθεση στην αγορά και τη χορήγηση στα βοοειδή σωματοτρόπου ορμόνης (BST) και για την κατάργηση της απόφασης 90/218/ΕΟΚ

(1999/879/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 90/218/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 1990, σχετικά με την εμπορία και τη χορήγηση στα βοοειδή σωματοτρόπου ορμόνης (BST)(3), τα κράτη μέλη φροντίζουν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, να μην επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά σωματοτρόπου ορμόνης βοοειδών με σκοπό την εμπορία της και τη χορήγησή της, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στο έδαφός τους, στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες·

(2) δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή, να αναθέσει σε ομάδα ανεξάρτητων επιστημονικών προσωπικοτήτων, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αξιολογήσει τις συνέπειες της χρησιμοποίησης της BST, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της χρησιμοποίησης του προϊόντος αυτού στα κρούσματα μαστίτιδας·

(3) το άρθρο 2, παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβαίνουν, σε περιορισμένες πρακτικές δοκιμές χρησιμοποίησης της σωματοτρόπου ορμόνης για τα βοοειδή, υπό τον έλεγχο επισήμου κτηνίατρου, προκειμένου να αποκτήσουν οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό στοιχείο μπορεί να χρησιμεύσει στο Συμβούλιο κατά τη λήψη της τελικής του απόφασης. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία πληροφορία για τις δοκιμές αυτές και λαμβανομένης υπόψη της απαγόρευσης που ορίζει η απόφαση αυτή, δεν χρειάζεται να συνεχιστεί να επιτρέπονται οι δοκιμές αυτές·

(4) το Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων που προσαρτάται στη Συνθήκη, καλεί την Κοινότητα και τα κράτη μέλη, κατά τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής της Κοινότητας στον τομέα της γεωργίας, να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ανάγκες της καλής διαβίωσης των ζώων·

(5) με την απόφαση 78/923/ΕΟΚ(4), η Κοινότητα ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (αποκαλούμενη στο εξής "σύμβαση") και κατέθεσε το έγγραφο εγκρίσεως· όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει επίσης την εν λόγω σύμβαση·

(6) σύμφωνα με το σημείο 18 του Παραρτήματος της οδηγίας 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(5), καμία άλλη ουσία, εκτός από τις ουσίες που χορηγούνται για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, δεν χορηγείται στα ζώα, εκτός εάν έχει αποδειχθεί, βάσει επιστημονικών μελετών σχετικών με την καλή διαβίωση των ζώων ή βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί, ότι η ουσία δεν είναι επιβλαβής για την υγεία ή την καλή διαβίωση των ζώων·

(7) η BST δεν έχει παραχθεί για να χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς αλλά μόνο για τη βελτίωση της παραγωγής γάλακτος·

(8) η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων (ΕΕΥΚΔΖ) ενέκρινε, στις 10 Μαρτίου 1999, την έκθεσή της για την επίδραση της χρήσης της βόειας σωματοτροπίνης στην υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, και δήλωσε ότι, η BST αυξάνει τον κίνδυνο κλινικής μαστίτιδας καθώς και τη διάρκεια της θεραπείας της ασθένειας, και ότι αυξάνει επίσης τη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών στα κάτω άκρα και μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγή και να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στο σημείο της έγχυσης·

(9) έχει σημασία, για την υγεία και την παραγωγικότητα των ζώων γαλακτοπαραγωγής, να υπόκεινται σε ελάχιστη καταπόνηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ασθενειών, όπως μαστίτιδα, βλάβες στα κάτω άκρα και αντιδράσεις στο σημείο της έγχυσης σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΕΥΚΔΖ, η χρησιμοποίηση της BST ευνοεί τις ανωτέρω καταστάσεις, οι οποίες είναι οδυνηρές και παράλληλα οδηγούν σε αναπηρία και οι οποίες μπορούν να επιφέρουν επιδείνωση της καλής διαβίωσης και αύξηση της νοσηρότητας των ζώων. Επομένως, η ΕΕΥΚΔΖ θεωρεί ότι η BST δεν πρέπει να χορηγείται στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Από τήν έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά βόειας σωματοτροπίνης για σκοπούς εμπορίας και η χορήγησή της, στο έδαφος της Κοινότητας, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

Άρθρο 2

Οι επιχειρήσεις που αγοράζουν ή παράγουν ουσίες βόειας σωματοτροπίνης και οι επιχειρήσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να διαθέτουν στο εμπόριο αυτές τις ουσίες, οφείλουν να τηρούν μητρώα στα οποία να αναφέρονται αναλυτικά, με χρονολογική σειρά, οι ποσότητες που παράγονται ή αποκτώνται και αυτές που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς από τη διάθεση στην αγορά που προβλέπεται στο άρθρο 1, καθώς και τα ονόματα των προσώπων στα οποία έχουν πωληθεί τέτοιες ποσότητες ή από τα οποία έχουν αγορασθεί οι εν λόγω ποσότητες. Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους και, στην περίπτωση μηχανογραφημένων αρχείων, σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 3

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 απαγόρευση δεν επηρεάζει την παραγωγή ή την εισαγωγή βόειας σωματοτροπίνης στα κράτη μέλη, για τους σκοπούς της εξαγωγής της σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 4

Η απόφαση 90/218/ΕΟΚ καταργείται.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. HEMILÄ

(1) Γνώμη που δόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1999 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που δόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1999 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 116 της 8.5.1990, σ. 27. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 94/936/ΕΚ (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 19).

(4) ΕΕ L 323 της 17.11.1978, σ. 12.

(5) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.

 ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
 topten
 www.fsa.gr
 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 weather_gif