169x70_dicapro  ygia.2  www.iatreion.gr
 
 
ΙΛΑΡΑ ΣΤΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ... - 11/12/2007

Το παρακάτω άρθρο στηρίζεται σε υλικό μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Euro Surveill 2000;5(2):17-20 με τον τίτλο A national measles epidemic in Switzerland in 1997 : consequences for the elimination of measles by the year 2007
W. J. Paget, H. Zimmermann, H. Vorkauf and the Sentinella Working Group
Federal Office of Public Health, Division of Epidemiology and Infectious Diseases, Bern, Switzerland

Ολόκληρη η μελέτη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eurosurveillance.org/em/v05n02/0502-222.asp


Εισαγωγή
Οι κλινικές περιπτώσεις της ιλαράς που έλαβαν χώρα από τον Ιούνιο του 1986 στην Ελβετία έχουν αναφεθεί και καταγραφεί στο Sentinel, Ελβετικό Δίκτυο επιτήρησης και οι ελαφρές περιπτώσεις ιλαράς έχουν ελεγχθεί από το Εθνικό Σύστημα Εργαστηριακών Ανακοινώσεων της Ελβετίας.
Ο εμβολιασμός ενάντια στην ιλαρά έχει συστηθεί από το 1976, και μια εθνική εκστρατεία εμβολιασμού MMR προωθήθηκε το 1987 από την Ελβετική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμού και το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας (SFOPH).
Ο εμβολιασμός έχει καθοριστεί σε δύο δόσεις - στην ηλικία 15 μηνών και πρίν αρχίζει το σχολείο το παιδί (4 έως 7 έτη) κι έχει συστηθεί για όλα τα παιδιά από το 1996.
Το Sentinel προσδιόρισε μια επιδημία ιλαράς σε όλη την Ελβετία στο τέλος του 1996 και την αρχή του 1997.
Το άρθρο αυτό παρουσιάσει τις παρατηρήσεις και τα νέα στοιχεία για τις δραστηριότητες του εμβολιασμού ΜMR το 1997 και το 1998 όσον αφορά την Ελβετία, και την κάλυψη του πληθυσμού με το εμβόλιο της ιλαράς.
Στόχος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις της ιλαράς σε 1 ανά 100.000 κατοίκους μέχρι το έτος 2000 και για να αποβάλλει την ιλαρά από την ευρωπαϊκή περιοχή μέχρι το έτος 2007.


Μέθοδοι

150 έως 250 ιατρούς παθολόγοι και παιδίατροι έχουν εκθέσει τα στοιχεία νοσηρότητας της ιλαράς στο Sentinel σε εβδομαδιαία βάση από τις Ιουνίου 1986. Αυτοί οι ιατροί αποτελούν κατ' εκτίμηση το 3.0% - 3.5% στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελβετία. Οι παθολόγοι που συμμετέχουν στην έρευνα διανέμονται καλά σε ολόκληρη τη χώρα


Αποτελέσματα
Ο αριθμός κλινικών περιπτώσεων της ιλαράς που ελέχθηκαν από τους παθολόγους του δικτύου Sentinel αυξήθηκε από 43 το 1995 σε 132 το 1996, 235 το 1997, και μειώθηκε έπειτα σε 72 περιπτώσεις το 1998. Ο αριθμός των περιπτώσεων του 1996 ήταν τεχνητά υψηλός καθώς 55% (72) προήλθε από έναν παθολόγο που ερευνούσε ένα τοπικό ξέσπασμα ιλαράς (2). Το σχήμα 1 παρουσιάζει τις μηνιαίες εκθέσεις ανά 100 διαβουλεύσεις μεταξύ 1995 και 1998, με και χωρίς αυτόν τον παθολόγο.

Οι 151 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που αναφέθηκαν το 1997 μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν περίπου 4100 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις της ιλαράς στην Ελβετία το 1997 (58/100.000).


Συζήτηση
Το Sentinel καταχώρησε μια εθνική επιδημία ιλαράς το 1997. Μια τηλεφωνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για να αξιολογήσει την κάλυψη εμβολιασμού των παιδιών ηλικίας 27 έως 35 μήνες έδειξε ότι η κάλυψη εμβολιασμού ενάντια στην ιλαρά δεν άλλαξε στην Ελβετία μεταξύ του 1991 (83%) και του 1998 (81%) Η κάλυψη μεταξύ των παιδιών κάτω από 15 ετών υπολογίζεται για να είναι 80% -85% παρά την εισαγωγή ενός ενισχυτικού εμβολιασμού MMR στην ηλικία 4 έως 7 ετών το 1996
Η κάλυψη εμβολιασμού στην Ελβετία είναι επομένως αρκετά κάτω από το κρίσιμο επίπεδο που απαιτείται για να διακόψει τη μετάδοση της ιλαράς στον πληθυσμό (που υπολογίζεται για να είναι 92%- 95%
Η Ελβετία επομένως είναι χώρα χαμηλού ελέγχου για την ιλαρά στη δυτική Ευρώπη, μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία, και την Ιταλία.
Η επιδημία του 1997 μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων:
μια αποτυχία του εμβολίου MMR,
μια μείωση στην κάλυψη εμβολίων,
ή ανεπαρκή κάλυψη εμβολίων.
Η αποτυχία εμβολίων εμφανίζεται να είναι απίθανη δεδομένου ότι υπολογίσαμε την αποτελεσματικότητα εμβολίων το 1997 για να υπερβούμε 93% (14% των περιπτώσεων κάτω από 15 ετών ήταν εμβολιασμένα και η κατ' εκτίμηση κάλυψη σε αυτήν την ομάδα ηλικίας ήταν 80% 85%). Δεν πιστεύουμε ότι η κάλυψη ενέπεσε ξαφνικά στο 1997: η κάλυψη παρέμεινε σταθερή μεταξύ 1991 και 1998 (8.9). Η υπόθεση ότι η κάλυψη εμβολίων ήταν πάρα πολύ χαμηλή υποστηρίζεται με τη διαπίστωσή μας ότι το ποσοστό των ασθενών ιλαράς που παρουσίασαν ότι εμβολιάστηκαν ενάντια στο MMR μειώθηκε το 1997, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων κάτω από 10 ετών.
Διάφορα εμπόδια αποτρέπουν το στόχο κάλυψης 92% 95% για την ανοσοποίηση MMR στην Ελβετία από να επιτευχθούν. Η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ανοσοποίησης MMR επικρίνονται, το εμβόλιο MMR Rubini (που ήταν χρησιμοποιημένο ευρέως στην Ελβετία) έχει συνδεθεί με διάφορες επιδημίες παρωτίτιδας οι εμβολιασμοί είναι εθελοντικοί και συστήνονται μόνο για την είσοδο στο σύστημα δημόσιων σχολείων, και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εκστρατείες για να προωθήσουν την ανοσοποίηση ενάντια στην ιλαρά στην Ελβετία.
Τα επιδημιολογικά συμπεράσματα και τα τρέχοντα επίπεδα κάλυψης εμβολίων στην Ελβετία δείχνουν ότι επιδημίες ιλαράς πρέπει να αναμένονται στο μέλλον και ότι η Ελβετία θα συνεχίσει πιθανώς να εξάγει περιπτώσεις σε χώρες (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) όπου η μετάδοση της ιλαράς έχει διακοπεί.
Είναι ακόμη, πολύ απίθανο η Ελβετία να φτάσει τους στόχους της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Αυτά τα συμπεράσματα είναι σχετικά και με άλλες χώρες στην Ευρώπη όπου η κυκλοφορία ιών είναι ενδημική και τα επίπεδα κάλυψης εμβολίων είναι πάρα πολύ χαμηλά (παραδείγματος χάριν, Γαλλία (11), Γερμανία, (14), και Ιταλία (11)).
Η ενδυνάμωση των προσπαθειών ανοσοποίησης MMR σε αυτές τις χώρες είναι απαραίτητη για να αποβληθεί η ιλαρά στην ευρωπαϊκή περιοχή μέχρι το έτος 2007, σύμφωνα με τους στόχους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. dok.1
 weather_gif
 www.fsa.gr
 ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
 topten