169x70_dicapro  peri.1  www.iatreion.gr
 
 
ΔΥΣΛΕΞΙΑ - 12/11/2007

Τι είναι η δυσλεξία


Δυσλεξία είναι μαθησιακή δυσκολία στην επεξεργασία του λόγου που εκδηλώνεται κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. Είναι μια διαταραχή που παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, κατά την οποία, παρόλο που μπορεί να υπάρχει φυσιολογική ευφυΐα, κανονικό κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον και καλή εκπαίδευση, το παιδί δυσκολεύεται υπερβολικά στην ανάπτυξη και στη γραφή (παγκόσμια νευρολογική ομοσπονδία).

Είναι με απλά λόγια, μια απροσδόκητη αποτυχία ή πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που δε δικαιολογεί η ηλικία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο του παιδιού.

Είναι μια μαθησιακή δυσκολία που εξακολουθεί να προκαλεί διαφωνίες, αμφιβολίες και σύγχυση κυρίως λόγω της ελλιπούς γνώσης σχετικά με τα αίτια που την προκαλούν. Μια δυσκολία που συνεπάγεται προβλήματα εκπαιδευτικά, ψυχολογικά και κοινωνικά που επηρεάζουν κάθε πλευρά της προσωπικότητας και της εξέλιξης του παιδιού. Είναι ένα πρόβλημα που δυσκολεύονται πολύ να κατανοήσουν και συνεπώς να δεχτούν και να αντιμετωπίσουν σωστά οι γονείς, οι δάσκαλοι, και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τον όρο  «δυσλεξία», από ιατρική άποψη, χαρακτηρίζεται η διαταραχή του έναρθρου λόγου. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται δυσκολία ή παραμόρφωση της προφοράς  ορισμένων λέξεων, συλλαβών ή φθόγγων.

Πιο απλά θα λέγαμε ότι δυσλεξία είναι μια απροσδόκητη αποτυχία ή πολύ χαμηλή επίδοση ενός μαθητή στην ανάγνωση και στη γραφή, γεγονός που δικαιολογείται από την ηλικία τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό του επίπεδο.

Είναι μια μαθησιακή δυσκολία που προκαλεί διαφωνίες, σύγχυση και προβληματισμό, καθώς οι γνώσεις μας για τα αίτια που την προκαλούν είναι πολύ λίγες.

Τι είναι δυσορθογραφία

Είναι μια διαταραχή κατά την εξάσκηση της ορθογραφίας. Αναλυτικότερα θα λέγαμε ότι είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο στην απόκτηση της ικανότητας  για ορθογραφία. Η δυσορθογραφία παρατηρείται κυρίως σε παιδιά και οφείλεται μάλλον σε συγκινησιακές διαταραχές.

 

Αίτια της δυσλεξίας

Η δυσλεξία οφείλεται σε ασθένειες τμημάτων του εγκεφάλου ή και του αναπνευστικού συστήματος, ή ακόμη και σε διακοπή της λειτουργίας των νεύρω των φωνητικών χορδών. Ο καθηγητής Norman Geschwind αναφέρει ότι υπάρχουν νευροανατομικά ευρήματα που δείχνουν ότι ο εγκέφαλος των δυσλεξικών φαίνεται ότι έχει δομικές  ανωμαλίες στο αριστερό ημισφαίριο, που πιθανόν να δημιουργήθηκαν στους πρώτους μήνες της κυοφορίας. Τέτοια ευρήματα ίσως εξηγούν την κληρονομική προέλευση της δυσλεξίας.  Ο καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης, διευθυντής του Εργαστηρίου δυσλεξίας και οφθαλμοκίνησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι η δυσλεξία οφείλεται σε ανωμαλίες κάποιων γονιδίων και τα γονίδια 1, 6, και 15 είναι αυτά που ευθύνονται για κάθε μορφή δυσλεξίας η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κληρονομική.

 

Συχνότητα εμφάνιση
της δυσλεξίας


Η δυσλεξία είναι ένα φαινόμενο παγκοσμίως γνωστό, όμως δεν εμφανίζεται παντού με την ίδια συχνότητα. Τα συμπτώματά της, μπορεί να είναι επίμονες σοβαρές δυσκολίες στην ομιλία την ανάγνωση την ορθογραφία και στη γραφή μέχρι αλαλία και αγραφία.

Υπολογίζεται ότι στην ελλάδα και στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού το 3-5% έχουν κάποια μορφή δυσλεξίας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε σχολείο με 250 μαθητές υπάρχουν 10 τουλάχιστον μαθητές με πρόβλημα δυσλεξίας.

Η δυσλεξία είναι πρόβλημα εκμάθησης του γραπτού λόγου που ταλαιπωρεί το 4%-8% του ελληνικού πληθυσμού (Κων/νος Πόρποδας, καθηγητής Ψυχολογίας και διευθυντής της διαγνωστικής μονάδας δυσλεξίας του Πανεπιστημίου Πατρών).


από το βιβλίο του εκπαιδευτικού
 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΣΣΕΡΗ
Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Θεωρητική προσέγγιση, Παιδαγωγική Αντιμετώπιση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ


 

 www.fsa.gr
 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ
 weather_gif
 MYALAS