ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 16
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
210 57 52 200
210 57 52 400
FAX: 210 5752556

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

7:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΤ Μ Η Μ Α Τ Α


Καρδιολογικό
Υπερήχων καρδιάς
         (triplex)

Υπερήχων αγγείων
         (triplex)

Υπερήχων σώματος
Σπιρομέτρηση
Μικροβιολογικό
Αιματολογικό
Ανοσοβιολογικό
Ορμονολογικό
Οροδιαγνωστικό
Παρασιτολογικό
Προγεννητικός Έλεγχος
TEST PAP
Οστεοπόρωσης
Ηλεκτρομυογραφήματα
Οπτικά προκλητά δυναμικά
Ακουστικά προκλητά
         δυναμικά
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ TAMEIA
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
 
ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Α  &  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν ΑΜε υπερσύγχρονο εξοπλισμό η ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ

παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

στην Δυτική Αθήνα με έδρα της το Περιστέρι

για περισσότερο από 10 χρόνια

ανθρώπινα και υπεύθυνα, σε φιλικό

περιβάλλον με ανθρώπινο πρόσωπο

και έμπειρο προσωπικό.


Τ Μ Η Μ Α Τ Α


Καρδιολογικό
Υπερήχων καρδιάς (triplex)
Υπερήχων αγγείων (triplex)
Υπερήχων σώματος
Σπιρομέτρηση
Μικροβιολογικό
Αιματολογικό
Ανοσοβιολογικό
Ορμονολογικό
Οροδιαγνωστικό
Παρασιτολογικό
Προγεννητικός Έλεγχος
TEST PAP
Οστεοπόρωσης
Ηλεκτρομυογραφήματα
Οπτικά προκλητά δυναμικά
Ακουστικά προκλητά δυναμικά

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 

   ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 16 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ.: 210 5752200
                                                 
 
 
Email: Biomerimna@netone.gr
Πίσω στα αποτελέσματα