ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΛΟΓΟΥ
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Κέντρο

"ΑΓΩΓΉ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ"

προσφέρει τις υπηρεσίες του
κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα
210 5786474-5

  


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

14:00-21:00


 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ TAMEIA
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
 


 


ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Το Kέντρο Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης

ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

είναι ένα σύγχρονο κέντρο διάγνωσης

θεραπείας και συμβουλευτικής.

Στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα

κλινικών και σχολικών ψυχολόγων,

λογοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών,

εργοθεραπευτών και παιδοψυχιάτρου

με πολύχρονη παρουσία

στο χώρο της ειδικής αγωγής.


Τα τμήματα του κέντρου μας


Ψυχολογικό


Λογοθεραπείας


Εργοθεραπείας


Ειδικής Μάθησης-Δυσλεξίας


Ψυχοπαιδαγωγικό


Συμβουλευτικής Γονέων

 

Από έρευνες προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των διαταραχών της παιδικής ανάπτυξης μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως ή να βελτιωθεί σημαντικά με την πρώιμη αναγνώριση και την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.

Σκοπός του κέντρου μας είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πολύπλευρη αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία, διαταραχές λόγου και ομιλίας, καθώς και συναισθηματικές διαταραχές που προκύπτουν από το εκπαιδευτικό, οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο και επιδρούν στους τομείς της μάθησης, της προσαρμογής και της συμπεριφοράς.

ΠρόληψηΗ πρώιμη ανίχνευση, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση των διαραχών του λόγου και της επικοινωνίας στην προσχολική ηλικία είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες πρόληψης ειδικών μαθησιακών διαταραχών κατά την σχολική περίοδο, καθώς και δευτερογενών συναισθηματικών διαταραχών της προσωπικότητας του παιδιού.

Οι μαθησιακές διαταραχές ειδικού ή μη ειδικού τύπου αφορούν ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό 8-10% του μαθητικού πληθυσμού και δηλώνουν ανεπάρκεια σε έναν ή περισσότερους τομείς της μάθησης.

Είναι με απλά λόγια μια σχολική αποτυχία ή πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τον γραπτό λόγο, που συνήθως δεν δικαιολογούν η ηλικία, οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες και το νοητικό επίπεδο του παιδιού. Στα συνοδά προβλήματα περιλαμβάνονται η δυσκολία ολοκλήρωσης των σχολικών υποχρέωσεων, η διάσπαση προσοχής και συγκέντρωσης, η υπερκινητικότητα, η συναισθηματική φόρτιση και οι δυσκολίες κοινωνικοποίησης και προσαρμογής του παιδιού.

Η πρώιμη αναγνώριση από τους γονείς και το σχολικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντική, διότι όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση και η θεραπευτική παρέμβαση των ειδικών, τόσο επιτυχής είναι η αποκατάσταση των προβλημάτων μάθησης και λόγου, η σχολική επίδοση και η συγκρότηση της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου.

 
Διάγνωση-Θεραπεία


Η διεπιστημονική παρέμβαση και η συνεργασία των ειδικών του κέντρου μας με το παιδί, την οικογένεια και το σχολείο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη εξελικτική πορεία του. Τα θεραπευτικά προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά με:


Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία


Διαταραχές Λόγου και Επικοινωνίας


Αναπτυξιακές Διαταραχές


Νοητική Υστέρηση


Αγχώδεις Συναισθηματικές Διαταραχές

& Προβλήματα Συμπεριφοράς

 

Η διάγνωση και η αξιολόγηση των επί μέρους δυσκολιών των παιδιών γίνονται με τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.

Με βάση τη συνολική εκτίμηση της διεπιστημονικής ομάδας του κέντρου, καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Παράλληλα, λειτουργεί πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων με σκοπό τη δημιουργική συμμετοχή τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α) ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής

Β) ομάδες γονέων

  
 
Πίσω στα αποτελέσματα