ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ TAMEIA
 
Τα ιατρεία πόνου αποτελούν τμήμα του χειρουργικού ή αναισθησιολογικού τομέα κάθε νοσοκομείου. Παρέχουν συμβουλές, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και συγκεκριμένη ιατρο-νοσηλευτική φροντίδα. Οι δραστηριότητές τους αφορούν κυρίως τον οξύ και  χρόνιο καρκινικό πόνο, αλλά και άτομα με μετεγχειρητικό πόνο, χρόνιες οσφυαλγίες, νευραλγίες και άλλους ασθενείς. Τα ιατρεία πόνου στοχεύουν στην ανακούφιση από τον πόνο, στην παροχή βοήθειας για καλύτερη αξιοποίηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων, στην επανάκτηση της αυτοπεποίθησης του ατόμου και στην επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.

 Το πρώτο Πανεπιστημιακό Κέντρο Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας ιδρύθηκε το 1989 από την Επ. Καθηγήτρια Αθηνά Βαδαλούκα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τμήμα της Αναισθησιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου. Το Κέντρο ανακηρύχτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως το επίσημο παράρτημα του ΠΟΥ για καρκινοπαθείς στην Ελλάδα.

Σήμερα, το Κέντρο εξακολουθεί να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται στα πλαίσια της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου με Διευθύντρια την Καθηγήτρια Α. Φασουλάκη, η οποία ανήκει στον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1993, 1993, οι τρεις Επ. Καθηγήτριες που είναι υπεύθυνες το Κέντρο (Ε. Αργύρα, Α. Βαδαλούκα και Ι. Σιαφάκα) ξεκίνησαν να διδάσκουν το κατ' επιλογήν μάθημα Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής Καρκινοπαθών και Μη Καρκινοπαθών Ασθενών. Ήταν η πρώτη φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο που το μάθημα της παρηγορητικής αγωγής συμπεριλαμβανόταν στο διδακτικό πρόγραμμα. Ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημα αυτό αυξήθηκε από 40 το 1993 σε περίπου 300 φοιτητές το 2004.

Το 1997, το Πανεπιστημιακό Κέντρο αναγνωρίσθηκε επισήμως ως το μόνο πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό κέντρο στην Αθήνα και ένα εκ των πέντε σε ολόκληρη τη χώρα. Τον ίδιο χρόνο, το κέντρο ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη νεοϊδρυθείσα Ελληνική Εταιρεία Παρηγορητικής και Συμπτωματικής Φροντίδας Καρκινοπαθών και Μη Ασθενών (ΕΕΠΣΦΚΜΚΑ), μια επιστημονική και μη-κερδοσκοπική εταιρεία με πρόεδρο την Επ. Καθηγήτρια Α. Βαδαλούκα. Η ΕΕΠΣΦΚΜΚΑ αποτελείται από 380 μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ιατροί με επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σχετικά με τους στόχους της εταιρείας, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες του χώρου της υγείας, καθώς και πρόσωπα νομικού δικαίου ή Οργανισμοί, κυρίως ιατρικού χαρακτήρα, με τα ίδια ενδιαφέροντα και επιδιώξεις με την Εταιρεία.

Ιατρείο Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής
Εξωτερικά Ιατρεία Αρεταίειου Νοσοκομείου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασ. Σοφίας 76, Αθήνα
T.K. 11528

τηλ.: 210 7286288, 210 7286169, 210 7286323
φαξ: 210 7286169

 
 
Web Site: www.palliative.gr/uoa/index.html
Πίσω στα αποτελέσματα